Leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Zasady postępowania:

zdrowy tryb życia – unikanie używek (zwłaszcza nikotyny)

leczenie chorób sercowo-naczyniowych m.in. nadciśnienia tętniczego

zmiana sposobu odżywiania, zwiększenie spożycia zielonych warzyw liściastych najlepiej niegotowanych

używanie okularów przeciwsłonecznych z filtrami UV

Leczenie suchej postaci AMD

Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej laserem 2RT

Laser 2RT Odmłodzenie Siatkówki Oka

Dotychczas w leczeniu postaci suchej AMD stosowano suplementy diety zawierające witaminy, mikroelementy, długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3), luteinę i zeaksantynę. Od 2014r. w Europie dostępna jest metoda leczenia nanosekundowym laserem 2RT (Retinal Rejuvenation Therapy – Odmłodzenie Siatkówki Oka). Od 2016 roku zabiegi wykonywane są w Polsce. Jeden z certyfikowanych ośrodków znajduje się w Łodzi w Salve Medica – www.laser2rt-lodz.pl.

Zastosowanie nowoczesnej terapii nanosekundowym laserem 2RT we wczesnej suchej postaci AMD powoduje regenerację nabłonka barwnikowego siatkówki, zmniejszenie ilości druz włącznie z całkowitym ustąpieniem zmian. Terapia ta powoduje istotne spowolnienie postępu choroby zabezpieczając przed przejściem w niebezpieczną wysiękową fazę choroby.

Laser 2RT posiada znak CE (European Conformity) na terenie unii europejskiej do leczenia wczesnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej i cukrzycowego obrzęku plamki.

Leczenie postaci wysiękowej AMD.

Obecnie metodą z wyboru w leczeniu wysiękowej postaci AMD są preparaty anty-VEGF – blokujące śródbłonkowy czynnik wzrostu naczyń (Vascular EndLeczenie zwyrodnienia plamkiothelial Growth Factor, VEGF). Podawane są wielokrotnie w postaci iniekcji do ciała szklistego oka. Jest to leczenie jedynie objawowe, które poprzez zamknięcie lub ograniczenie przecieku z patologicznych naczyń naczyniówki, spowalnia proces uszkodzenia siatkówki centralnej, a tym samym utratę widzenia przez pacjenta. W leczeniu wysiękowej postaci AMD pomimo stosowania powtarzanych iniekcji preparatów anty-VEGF  u około 25 proc. pacjentów nie uzyskuje się poprawy widzenia ani zatrzymania postępu choroby. Jest to tak zwana grupa pacjentów „non responders” – pacjenci nie odpowiadający na leczenie. Mechanizm wystąpienia oporności na  podawane leczenie nie jest do końca poznany.

Obecnie w iniekcjach doszklistkowych stosuje się:

LUCENTIS – ranibizumab

Ranibizumab jest fragmentem rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego, skierowanym przeciwko ludzkiemu śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu naczyń typu A (VGEF-A). Ranibizumab wiąże się z dużym powinowactwem z izoformami VEGF-A (np. VEGF110, VEGF112 i VEGF165) zapobiegając w ten sposób wiązaniu VEGF-A ze swoimi receptorami VEGFR-1 i VEGFR-2. Wiązanie VEGF-A z receptorami prowadzi do proliferacji komórek śródbłonka i powstawania nowych naczyń, jak również do przecieku naczyniowego, co uważa się za czynniki sprzyjające progresji wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Leczenie produktem Lucentis rozpoczyna się od fazy nasycania w postaci jednego wstrzyknięcia na miesiąc przez trzy kolejne miesiące, po których następuje faza podtrzymująca, w czasie której należy co miesiąc kontrolować ostrość wzroku pacjenta. Produkt Lucentis należy podawać, jeśli u pacjenta wystąpi utrata ostrości wzroku przekraczająca 5 liter (na tablicy ETDRS lub jedną linię na tablicy Snellena). Odstęp pomiędzy dwiema dawkami nie powinien być krótszy niż 1 miesiąc.

EYLEA – aflibercept

Aflibercept jest rekombinowanym białkiem fuzyjnym składającym się z fragmentów domen zewnątrzkomórkowych ludzkich receptorów VEGF 1 i 2, połączonych z fragmentem Fc ludzkiej IgG1. Leczenie produktem Eylea rozpoczyna się od jednego wstrzyknięcia na miesiąc w trzech kolejnych dawkach, a następnie podaje się jedno wstrzyknięcie co dwa miesiące. Po pierwszych 12 miesiącach leczenia produktem Eylea odstęp pomiędzy dawkami można wydłużyć w zależności od parametrów anatomicznych i wzrokowych. W tym przypadku, harmonogram monitorowania powinien być określony przez wykwalifikowanego lekarza i może być częstszy niż harmonogram wstrzyknięć.

AVASTIN – bewacizumab

Leczenie zwyrodnienia plamki - zastrzeki

Avastin (bewacizumab) jest lekiem z grupy preparatów anty VEGF, posiadającym rejestrację do stosowania w leczeniu schorzeń nowotworowych (w których postęp choroby uzależniony jest od angiogenezy). Budowa Avastinu strukturalnie przypomina budowę preparatu Lucentis. Na podstawie wielu badań wykazano skuteczność Avastinu w leczeniu schorzeń okulistycznych w terapii doszklistkowej. Skuteczność Avastinu oraz odsetek działań niepożądanych są porównywalne z Lucentisem (badania CATT, IVAN, GEFAL). Avastin nie posiada jednak rejestracji do podawania doszklistkowego w Polsce. Również Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) nie dopuścił leku Avastin do stosowania w gałce ocznej. Pomimo tego, ze względu na niższą cenę niż inne preparaty z grupy leków anty VEGF, jest on najczęściej stosowanym doszklistkowym lekiem na świecie.

W związku z faktem braku rejestracji do podawania doszklistkowego, Avastin stosowany jest na całym świecie poza wskazaniami rejestracyjnymi „off label”. Na taką formułę podania leku musi wyrazić zgodę pacjent.