SALVE MEDICA – jedyny certyfikowany ośrodek leczenia laserem nanosekundowym 2RT w Łodzi.

Laser 2RT ( Retina Regeneration Therapy) – terapia odmładzająca siatkówkę oka

Laser nanosekundowy 2RT – jest pierwszą na świecie skuteczną i bezpieczną terapią zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) i cukrzycowego obrzęku plamki.

Do czego służy laser 2RT

Laser 2RT (ang. Retinal Rejuvenation Therapy) służy do przeprowadzenia terapii stymulującej naturalny biologiczny proces regeneracji oka we wczesnych stadiach zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), oraz w cukrzycowym obrzęku plamki.

Metoda leczenia laserem 2RT dostępna jest w Europie od 2014 roku (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Włochy), wcześniej w Australii, Japonii i USA. Od 2016 roku zabiegi wykonywane są również w Polsce.

Na czym polega innowacyjność lasera 2RT?

  • Braku skutków ubocznych

  • Jedyna skuteczna i bezpieczna metoda leczenia wczesnej postaci AMD.

  • Energia lasera wywołuje regeneracjię nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE)

  • Dzięki zastosowaniu nanosekundowych impulsów światła laserowego o niskiej energii nie dochodzi do termicznego uszkodzenia tkanek.

  • Pozytywnie wpływa na transport substancji odżywczych do siatkówki oka wspomagając regenerację komórek.

  • Jest jedyną znaną metodą leczenia prowadzącą do wyraźnego zmniejszenia i/lub zaniku druz czyli złogów w siatkówce.

Jak działa laser 2RT

               Laser stworzony do wykonywania zabiegów 2RT™ (Retina Rejuvenation Therapy) wykorzystuje impuls lasera nanosekundowego (impuls 3 nanosekundy), zielonego typu Q-swiched, o długości generowanej fali 532nm. Melanina zawarta w organellach wewnątrzkomórkowych absorbuje światło  o długości fali pomiędzy 400 a 700 nm. Wiązka świetlna o długości fali 532nm generowana przez laser 2RT wykazuje  więc maksimum selektywnej absorpcji w zawierających melaninę  melanosomach RPE.  Dzięki ultrakrótkiemu czasowi trwania oraz bardzo niskim wartościom energii wiązki lasera, energia absorbowana wewnątrz polimeru melaniny w melanosomie  nie przenosi się na ścianę komórki RPE. Niejednorodny  profil wiązki lasera oraz duży obszar siatkówki poddany działaniu pojedynczego impulsu  (400µm)  skutkują wpływem  na izolowane komórki RPE (z zaoszczędzeniem otaczających je komórek fotoreceptorów i RPE). Wybiórcze uszkodzenie cytoplazmy izolowanych  komórek RPE warunkuje ich śmierć w czasie około 5 godzin. W ciągu 7 dni po laseroterapii zachodzi proces fagocytozy uszkodzonych komórek RPE oraz zastąpienia ich populacji  na drodze migracji oraz proliferacji otaczających  komórek  RPE.   Nowo powstałe komórki RPE podlegają procesowi adaptacji.  Dochodzi do uwolnienia czynników wzrostu oraz białek macierzy  pozakomórkowej. Prowadzi to do wzrostu przepuszczalności błony Brucha i normalizacji jej funkcji. Dzięki wywołanemu laseroterapią 2RT ograniczonemu efektowi apoptozy komórek RPE, w siatkówce dochodzi  do aktywacji naturalnej odpowiedzi immunologicznej, prowadzącej do zmniejszenia się ilości druz.

Wskazania do wykonania zabiegu 2RT

  • Wczesna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem(AMD), określane jako obecność dużych druzów w siatkówce centralnej

i/lub

  • nagromadzenie dużej ilości pigmentu w postaci tzw. zaniku geograficznego

  • cukrzycowy obrzęk plamki (makulopatia cukrzycowa)

Jak wygląda zabieg 2RT

              Zabieg laserem 2RT w SALVE MEDICA w Łodzi wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza okulistę z wieloletnim doświadczeniem w laseroterapii siatkówki i certyfikatem do leczenia laserem 2RT  – dr n.med. Agnieszkę Waliszek-Iwanicką.

              Zabieg 2RT jest bezbolesny. Bezpośrednio przed zabiegiem podawane są krople znieczulające i rozszerzające źrenicę do worka spojówkowego. Następnie na powierzchni rogówki umieszczana jest soczewka kontaktowa, przez którą przy użyciu mikroskopu przesyłane są bezbolesne impulsy laserowe. Podczas zabiegu pacjent może dostrzec jasne błyski wiązki celowniczej lasera, używanej przez lekarza w celu prawidłowego skierowania wiązki zabiegowej. W czasie wykonywania procedury pacjent słyszy charakterystyczne „kliknięcie”, towarzyszące pracy lasera.

              Zabieg jest krótki, łącznie trwa 5 – 7minut.  Bezpośrednio po zabiegu przez kilka godzin utrzymywać się będzie pogorszona ostrość widzenia z powodu poszerzenia źrenic wywołanych kroplami podanymi przed zabiegiem, Z tego powodu  w dniu zabiegu nie powinno się samodzielnie prowadzić samochodu.

Skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu 2RT

             Skuteczność i bezpieczeństwo terapii Retinal Rejuvenation (2RT) potwierdziły międzynarodowe, wieloośrodkowe badania naukowe i kliniczne.

Efekty leczenia

              Pozytywnych efektów leczenia laserem 2RT należy spodziewać się po upływie od 3 do 6 miesięcy. Jest to czas niezbędny do regeneracji komórek i zaniku lub zmniejszenia się druzów w siatkówce oka. Najlepsze efekty uzyskuje się we wczesnym etapie rozwoju AMD,  do całkowitego cofnięcia zmian włącznie.

Po wykonanym zabiegu należy zgłosić się na wizytę kontrolną po 3 miesiącach, a następnie po 6 miesiącach od wykonania zabiegu.

Czy można powtarzać zabiegi 2RT

             Tak zabieg 2RT można powtarzać , ale nie wcześniej niż co 9 – 12 miesięcy w zależności od zaawansowania choroby.